BlogYaziDevami

Şarap Kavı

Fransızca ‘‘cave’’ kelimesinden dilimize yerleşmiş olan kav; şişeler veya fıçılar içinde şarap saklamak ve yıllandırmak için yapılmış mekâna verilen isimdir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan şarap mahzeninden farklı olarak, yer altında olmayabilir fakat yer altının sahip olduğu şarap için uygun iklim koşullarını sağlar. Bu iklim koşulları kavlarda aktif şekilde, yani mekanik ekipman kullanılarak yaratılır.Fransızca ‘‘cave’’ kelimesinden dilimize yerleşmiş olan kav; şişeler veya fıçılar içinde şarap saklamak ve yıllandırmak için yapılmış mekâna verilen isimdir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan şarap mahzeninden farklı olarak, yer altında olmayabilir fakat yer altının sahip olduğu şarap için uygun iklim koşullarını sağlar. Bu iklim koşulları kavlarda aktif şekilde, yani mekanik ekipman kullanılarak yaratılır.
Mahzen sadece yerin altında yer alan, şarap saklama alanlarına işaret eder. Toprağın yaklaşık 30-50 cm altından itibaren günlük hava sıcaklık değişimlerinden etkilenmeme, belli bir serinlikte olma özelliklerine sahiptir. Yani, şarap mahzenlerinde uygun koşullar pasif olarak sağlanırken şarap kavlarında ise uygun koşullar aktif olarak sağlanmaktadır. Şarabın ihtiyacı olan iklim koşullarını sağlamak için özel olarak tasarlanmış kav klima cihazları kullanılır. Bu cihazların ömrünü ve verimliliğini arttırmak için ise mekâna, tekniğine uygun şekilde yalıtım uygulanmalıdır.
Doğal ve yaşayan bir üründür şarap. İçinde bulunmuş olduğu ortam kontrol altında olmazsa, şarabın zaman içinde geçirmiş olduğu kimyasal reaksiyonlar, şarabın gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bu süreç sonunda şarap bozulabilir veya istenilen olgunluğa ulaşma şansını kaybeder. Uygun koşullarda saklanan şarap, kalitesini muhafaza etmekle kalmaz, yıllandırılabilir nitelikte olanlar zaman içerisinde derin aroma ve karmaşık bukeler geliştirir. Kırmızı, beyaz, roze ve köpüklü şarapların hepsinin saklama koşulları aynıdır. Şarabın saklanacağı ortam için önemli bileşenler; sıcaklık, nem, güneşin istenmeyen ışınları, titreşim ve kokudur.
Sıcaklık:
Şarabın saklanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli etmen sıcaklıktır. Şarabın saklandığı yer serin ve sabit sıcaklıkta olmalıdır. Tüm dünyada uygun saklama sıcaklığı 13⁰C olarak kabul edilir. Ancak bu değer-sabit olmak koşulu ile- koleksiyonun niteliğine bağlı olarak 10 ⁰C- 16⁰C arasında herhangi bir yerde de olabilir. 10⁰C’nin altında, şarabın olgunlaşması olarak adlandırılan kimyasal reaksiyonların bir kısmı çok yavaşlar, bir kısmı da tamamen durur. 17⁰C-20⁰C arasında ise gereğinden fazla hızlı ilerleyerek, şarabın potansiyelinin zirvesine varamadan, ömrünü tamamlamasına neden olur. 20⁰C’nin üzerinde ise şarabın bozulması muhtemeldir.
Nem
Şarabın saklandığı ortamda ideal bağıl nem aralığının  %50 – 80 olduğu kabul edilir. Bağıl nem oranı, %50’nin altına düştüğünde şişe mantarlarının kuruyup büzüşmesi ve dolayısıyla hava sızdırmazlığının tehlikeye girmesi söz konusudur. %80 ve üstü neme sahip ortamda ise koku yapan küf ve mantarlar oluşmaya, şişe etiketleri zarar görmeye başlar.

Güneş Işığı
Şarabın karanlıkta saklanmasıyla ilgili genel inanış çok yerinde değildir. Güneşin bazı ışınlarının şaraba zarar verdiği doğrudur ancak bu şarabın karanlıkta saklanmasını gerektirmez. Bu zararlı ışınların filtrelenmesi yeterli olur. Aynı zararlı ışınlar floresan aydınlatmalarda da olduğu için mekân aydınlatması için floresan ışık kaynakları tercih edilmemelidir.

Titreşim

Titreşimin şarap üzerinde ki etkileri konusunda uzmanlar arasında henüz bir fikir birliğine varılmış değildir. Her ne kadar hızlı yıllandırma araştırmalarında denenen alternatiflerden biri olarak karşımıza çıksa da, titreşimin şarabın gelişimine olan etkisi kanıtlanmış değildir. Ancak yıllanmış şaraplarda şişe içinde oluşan çökeltilerin sarsılmayla yeniden şaraba karışıp reaksiyona girme ve dolayısıyla, normal yıllanma sürecinin dışında kimyasal reaksiyonlar ortaya çıkması muhtemel kabul edilir. Bu nedenle şarapların sürekli titreşimden uzak tutulmasında ve şişelerin yerlerinden oynatılmasını gerektirecek şekilde saklanmamasında fayda vardır.